โหลดบิท คืออะไร การติดตั้ง BitTorrent Client ด้วย Transmission , uTorrent, qBittorrent

ไม่มีหมวดหมู่
การโหลดบิทเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต โดยการโหลดบิทมีข้อดีที่เหนือว่าการดาวน์โหลดจากเซิฟเวอร์ใดเซิฟเวอร์หนึ่…
Read More

Line PC Windows 10 คืออะไรและการติดตั้ง

ไม่มีหมวดหมู่
https://www.youtube.com/watch?v=weRZtCDe2bE ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต โดยรับส่งได้…
Read More