ตอนที่ 6 สร้างแอพ iOS: เฟรมเวิร์กและ API ขั้นสูง

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
MapKit และตำแหน่งหลักสำหรับแผนที่และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ กราฟิกหลักและแอนิเมชันหลักสำหรับการวาดและแอนิเมชันแบบกำหนดเอง AVFoundatio…
Read More

ตอนที่ 5 สร้างแอพ iOS: การจัดการข้อมูล (Data Management)

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
1. ข้อมูลหลัก: ข้อมูลที่มีอยู่บนอุปกรณ์1.1 การตั้งค่าข้อมูลหลัก1.2 ปฏิบัติการ CRUD 2. ระบบเครือข่าย: การสื่อสารกับบริการเว็บ2.1 UR…
Read More

ตอนที่ 4 สร้างแอพ iOS: การนำทาง (Navigation) และการกำหนดเส้นทาง (Routing)

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ตัวควบคุมการนำทาง (Navigation Controllers) Segues ตัวควบคุมแถบแท็บ (Tab Bar Controllers) ตัวควบคุมมุมมองแยก (Split View Controller…
Read More

ตอนที่ 3 สร้างแอพ iOS: SwiftUI คืออะไร

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ทำความเข้าใจกับ SwiftUI การสร้าง UI ด้วย SwiftUI SwiftUI กับ UIKit: ข้อดีและข้อเสีย การรวม SwiftUI เข้ากับโครงการ UIKit ที่มีอยู่ …
Read More

ตอนที่ 2 สร้างแอพ iOS: Interface Builder และ Storyboards คืออะไร

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
การสร้างและจัดการสตอรี่บอร์ด การสร้าง UI ด้วยเครื่องมือสร้างส่วนต่อประสาน เค้าโครงอัตโนมัติและข้อจำกัด ส่วนประกอบและการควบคุม UI แ…
Read More

ตอนที่ 1 สร้างแอพ iOS: สำรวจสถาปัตยกรรมแอพและรูปแบบการออกแบบ

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
สถาปัตยกรรม (Architecture) แอพและความสำคัญ Model-View-Controller (MVC) Model-View-ViewModel (MVVM) VIPER (View-Interactor-Presente…
Read More

สร้างแอพ iOS การเขียน App iOS

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
บทความนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำแอพ iOS โดยกล่าวถึงความสำคัญของแพลตฟอร์ม iOS ในแนวเทคโนโลยีปัจจุบันและข้อกำหนดเบื้องต้นสำ…
Read More

ตอนที่ 10 iOS Swift การทำงานร่วมกันกับ Objective-C

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
การใช้คลาส Objective-C ใน Swift การใช้คลาส Swift ใน Objective-C การเชื่อมโยงส่วนหัว (Bridging headers) และการแปลงประเภท (type conv…
Read More

ตอนที่ 9 iOS Swift การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)

iOS Swift, xcode, ทำแอพ, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำใน Swift การนับอ้างอิงอัตโนมัติ (Automatic Reference Counting) (ARC) การอ้างอิง (referenc…
Read More