ตอนที่ 8 ทำแอพ Flutter : แอนิเมชัน (Animations) และท่าทาง (Gestures)

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
แนวคิดแอนิเมชั่นพื้นฐาน แอนิเมชั่นโดยนัย (Implicit Animations) แอนิเมชั่นที่ระบุชัดเจน (Explicit Animations) แอนิเมชั่นที่กำหนดเอง…
Read More

ตอนที่ 7 ทำแอพ Flutter : ระบบเครือข่าย (Networking) และข้อมูล

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
คำขอ HTTP ใน Flutter JSON Serialization และ Deserialization ทำงานกับ REST APIs การรวม (Integration) GraphQL ในโลกปัจจุบันที่เชื่อม…
Read More

ตอนที่ 6 ทำแอพ Flutter : การจัดการสถานะ (State Management)

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ภาพรวม (Overview) ของการจัดการสถานะ (State) ใน Flutter Provider Bloc/Cubit Redux ริเวอร์พอด (Riverpod) การจัดการสถานะ (State Manag…
Read More

ตอนที่ 5 ทำแอพ Flutter : การนำทาง (Navigation) และการกำหนดเส้นทาง (Routing)

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
แนวคิดการนำทางพื้นฐาน เส้นทาง (Routes) เส้นทางที่มีชื่อ (Named Routes) การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเส้นทาง OnGenerateRoute และ OnUnknow…
Read More

ตอนที่ 4 ทำแอพ Flutter : เลย์เอาต์ (Layout) และการออกแบบ UI

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
แนวคิด (Concepts) เค้าโครงพื้นฐาน (Basic Layout) ใน Flutter วัสดุ (Material) และการออกแบบคูเปอร์ติโน (Cupertino) การออกแบบที่ตอบสน…
Read More

ตอนที่ 3 ทำแอพ Flutter : วิดเจ็ต (Widgets)

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
1. วิดเจ็ต (Widgets) คืออะไร2. ประเภทของวิดเจ็ต 2.1 วิดเจ็ต Stateless 2.2 วิดเจ็ตสถานะ (Stateful Widgets)3. วิดเจ็ตที่ใช้กันทั่วไป…
Read More

ตอนที่ 2 ทำแอพ Flutter : ติดตั้ง Flutter และแอพ Hello World

Android, Android Studio, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
1. ความต้องการของระบบ2. การติดตั้ง Flutter SDK 2.1. ดาวน์โหลด Flutter SDK 2.2 แตกไฟล์ SDK 2.3 เพิ่ม Flutter ใน PATH ของคุณ 2.4 ตรว…
Read More

ตอนที่ 1 ทำแอพ Flutter : โครงสร้างการทำงาน (Architecture)

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
1. เอนจิ้นสเกีย (Skia Engine)2. ภาษา Dart3. กรอบการทำงาน (Flutter Framework) 3.1 เลเยอร์วิดเจ็ต (Widgets Layer) 3.2 เลเยอร์การแสดง…
Read More

พัฒนาแอพด้วย Flutter

Android, Flutter, ทำแอพ, ทำแอพ Android, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
1. Flutter คืออะไร?2. ประวัติและพัฒนาการของ Flutter3. ทำไมต้องเลือก Flutter สำหรับการทำแอพ 3.1 ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม 3.2 โหล…
Read More