การติดตั้งและใช้งาน Netbeans 8.2 Linux Mint

การติดตั้งและใช้งาน Netbeans 8.2 Linux Mint

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงอันดับ 2 รองจาก JavaScript โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการใช้ฐานข้อมูล Oracle ซึ่งจะมี Library ที่ทำงาน…
Read More
Fedora 25 การติดตั้งและใช้งาน

Fedora 25 การติดตั้งและใช้งาน

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
เป็น Linux ที่พัฒนามาจาก Red Hat  โดย  Red Hat จะเน้นในเรื่องของ enterprise และใช้แพ็คเกจที่มีความเสถียร ส่วน Fedora จะใช้แพ็กเกจท…
Read More
Linux Mint 18.1 การตั้งค่าเสียง

Linux Mint 18.1 การตั้งค่าเสียง

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
จากหน้าจอ system settings ให้เข้าไปที่เมนู sound จะมีการตั้งค่า output และ input โดย output จะเป็นอุปกรณ์ลำโพงส่วนอินพุตจะเป็นไมโค…
Read More
Linux Mint 18.1 การตั้งค่า Workspace

Linux Mint 18.1 การตั้งค่า Workspace

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ในกรณีที่เรามีงานหลายประเภทยกตัวอย่างเช่น กำลังเขียนโปรแกรมพร้อมกับหาข้อมูล บางครั้งในการเขียนโปรแกรมอาจจะมีการเปิดซอฟต์แวร์ที่ใช้…
Read More
Linux Mint 18.1 การตั้งค่าเวลา

Linux Mint 18.1 การตั้งค่าเวลา

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ให้ไปที่มุมบนด้านขวาคลิกที่นาฬิกาเลือก Date and Time settings ด้านล่าง เลือกแบบ 24h จะเป็นรูปแบบ 24 ชั่วโมงของไทย หากต้องการตั้งให…
Read More
Linux Mint 18.1 การอัพเดทและติดตั้งซอฟต์แวร์

Linux Mint 18.1 การอัพเดทและติดตั้งซอฟต์แวร์

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
สามารถใช้งานได้ทั้งคําสั่ง Command line และ GUI โดยสามารถเลือกระดับการอัพเกรดได้ 3 แบบ แบบที่ 1 จะเป็นการอัพเดทเฉพาะแพ็คเกจที่มีคว…
Read More
Linux Mint 18.1 การตั้งค่าคีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษา

Linux Mint 18.1 การตั้งค่าคีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษา

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
คลิกที่รูปธงชาติมุมบนขวามือแล้วเลือก Keyboard settings แล้วเลือก layout จากนั้นไปที่ Switching to Another layout แนะนำให้เลือกเป็น…
Read More
Linux Mint 18.1 การเปลี่ยน Desktop Background

Linux Mint 18.1 การเปลี่ยน Desktop Background

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
สำหรับการเปลี่ยน Desktop background ให้คลิกขวาที่หน้าจอ แล้วเลือก Change Desktop background โดยสามารถเลือกรูปภาพ ที่มากับ Linux Mi…
Read More
Linux mint 18.1 การปรับ windows effect

Linux mint 18.1 การปรับ windows effect

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
โดยค่าเริ่มต้นเวลาที่คลิกขวาเพื่อ Pop Up เมนู Linux Mint จะแสดงเมนูแบบมีเอฟเฟคหากใครไม่ชอบก็สามารถปิดได้ โดยเข้าไปที่ System setti…
Read More
Linux Mint 18.1 การปรับขนาดฟอนต์

Linux Mint 18.1 การปรับขนาดฟอนต์

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ส่วนการปรับขนาดตัวอักษรให้ไปที่ start menu เลือก System settings แล้วเลือกฟ Fonts จากนั้นปรับ Text scaling factor ตามที่ต้องการได้…
Read More