Line PC Windows 10 คืออะไรและการติดตั้ง

ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต โดยรับส่งได้ทั่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอและเสียง สามารถใช้ฟังก์ชั่นการโทรด้วยวีดีโอคอลหรือด้วยเสียงได้ มีการแต่งรูปภาพและเพิ่มข้อความให้รูปภาพก่อนการส่งได้ มีข่าวสาร LINE Today รวมถึงกลุ่มที่ใช้แลกเปลี่ยนความรูปหรือหาเพื่อนได้

การติดตั้งบน Windows 10

สามารถดาวโหลดได้ที่ https://line.me/th/download รองรับ Android, iOS, Windows และ Mac ส่วน Linux สามารถใช้ผ่าน Plugin Line Chrome ของ Google Chrome ได้ โดยในส่วนของ Windows และ Mac สามารถใช้งานโปรแกรมบน Windows หรือ Mac ร่วมกับ Chrome Google เพื่อใช้งาน Line ได้ 2 แอคเค้าท์

สำหรับการลงชื่อเข้าได้มีด้วยกัน 3 วิธีคือการใช้อีเมลและพาสเวอร์ด ซึ่งจะต้องมีการตั้งการผ่านแอพในโทรศัพท์มือถือก่อน การลงชื่อเข้าในด้วย เบอร์โทรและรหัสผ่าน การลงชื่อเข้าใช้ด้วย QR Code ซึ่งสะดวกกว่าสองวิธีแรก โดยการแสกนเพิ่มเพื่อนที่โทรศัพท์มายัง QR Code ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ข้อเสียคือจะต้องมีการแสกนทุกครั้งที่จะลงชื่อเข้าใช้

หายังไม่มีการลงทะเบียนไลน์บนโทรศัพท์มาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านโปรแกรมบนวินโดว์ได้เลยโดยใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อยู่และจะมี SMS ส่งไปเพื่อให้กรอกข้อมูลเพื่อนยืนยัน รวมถึงหาลืมรหัสผ่านก็สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้โดยจะส่งลิงค์การเปลีย่นรหัสไปที่อีเมลที่เราสมัครไว้