VLC คืออะไรและการติดตั้ง

เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการเล่นไฟล์มิเดียได้หลากหลายรูปแบบ โดยในแรกเริ่มที่นิยมใช้ จะมีความสามารถในการเล่นไฟล์ iso ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่เป็นการทำอิมเมจของแผ่น DVD และ CD ทำให้งานในการเก็บและเผยแพร่ ซึ่งในช่วงนั้นการเล่นไฟล์ iso จะต้องมีการแม็บไดร์ให้เหมือนกับเป็นการใส่แผ่นไปปกติก่อนซึ่งจะมีซอฟแวร์ประเภทไดร์จำลอง (Virtual Drive) เพื่อทำในแม็บไดร์ และเมื่อเริ่มมีระบบบรรยายใต้ภาพ (subtitle) ตัว VLC ก็รองรับการใช้งานในรูปแบบนี้ทำให้ยังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

การติดตั้ง

ดาวโหลดได้ที่ https://www.videolan.org/index.html โดยจะรองรับทั่ง Windows, Mac และ Linux สำหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนโทรศัพท์มือถือก็ร้องรับทั่งแอนดรอยและ iOS ในขึ้นตอนการติดตั้งจะมีการถามว่าจะให้ใช้ VLC ในการเล่นไฟล์มิเดียอัตโนมัติหรือไม่ ซึ่งจะเป็นค่าเริ่มต้นถ้าเราไม่ต้องการให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออก และในคำถามสุดท้ายจะถามเรื่องการดาวโหลดข้อมูลของไฟล์ที่เปิดหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อไฟล์ไปยังผู้พัฒนา VLC ถ้าเราต้องการเปิดไฟล์เป็นแบบส่วนตัวไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเราสามารถติ๊กข้อนี้ออกได้

การใส่บทบรรยายหรือ subtitle

สามารถกดที่เมนูด้านบนได้โดยจะมีหัวข้อให้เลือกไฟล์ ซึ่งโดยทั่วไป VLC จะสามารถใช้ไฟล์บทบรรยายที่มีให้ดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งจะเห็นไฟล์ ssa และเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของบทบรรยายได้ที่เมนูการตั้งค่า

การปรับความเร็วในการเล่น และคีย์ลัด

ในการเล่นวีดีโอหรือไฟล์เพลงเราสามารถปรับความเร็วในเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ ซึ่งจะการใช้งานจะมีประโยชน์มาในการเล่นไฟล์ที่เป็นวีดีโอสอนต่าง ๆ หรือวีดีโอนั้นเป็ฯภาษาอังกฤษที่เราต้องการฟังให้ช้าลง โดยเราสามารถเข้าไปที่เมนูการเล่นและความเร็วได้ หรือจะใช้คีย์ลัดที่มีการตั้งค่ามาให้หรือเราจะกำหนดเองก็ได้

สำหรับคีย์ลัดโปรแกรม VLC ถือว่ามีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมมากตัวหนึ่ง ซึ่งมีตั้งแต่การเล่นความเร็วต่างการ การข้ามเนื้อหาได้หลายช่วงเช่น 5 วินาที 10 วินาที เป็นต้น หรือการข้ามไฟล์ที่อยู่ในการายเล่น หรือ Play List ได้ รวมถึงการเล่นซ้ำและเล่นแบบสุ่ม สามารถตั้งค่าคีย์ลัดเองใหม่ได้ ซึ่งคีย์ลัดที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้บ่อย ๆ จะมีตามด้านล่าง

Fเต็มหน้าจอ
Escออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
Spaceเล่นหรือหยุดวีดีโอ
vเปิด/ปิดบทบรรยาย
Shift+ลูกศรซ้าย/ขวาข้าม 3 วินาที
Ctrl+pหน้าการปรับแต่ง
mเปิดเสียง/ปิดเสียง
[หรือ]เพิ่มลดความเร็วในการเล่น
=ปรับความเร็ซในการเล่นเป็นปกติ
sหยุดการเล่นปัจจุบัน