Ubuntu Server คืออะไรและการติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS บน VMware

Ubuntu จะมีสองแบบหลัก ๆ คือ แบบ Desktop กับ แบบ Server โดยแบบ Desktop จะเป็นการใช้งานแบบ GUI ที่ผู้ใช้ใช้งานโดยต่อจอกับเครื่องที่ลง Ubuntu Desktop โดยตรงและใช้งานคล้างกับ Windows 10 คือใช้งานโปรแกรมที่เป็นกราฟฟิค ส่วน Ubuntu Server จะเป็นการใช้งานในลักษณะเครื่องให้บริการหรือเซิฟเวอร์ ซึ่งผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานผ่านการต่อจอกับเครื่อง Ubuntu Server โดยตรง แต่จะเป็นการใช้เซอร์วิสเช่น เวปเซิฟเวอร์ FTP เซิฟเวอร์ หรือ SSH ซึ่งจะไม่มีการแสดงผลในส่วนของกราฟฟิค ดังนั้นในโหมดการแสดงผลเวลาที่ต่อจอเข้ากับ Ubuntu Sever จะเป็นการใช้งานในลักษณะ Command Line เพื่อใช้ในการตั้งค่าเซอร์วิสเท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรของเครื่องในส่วนที่ไม่จะเป็นหรือไม่ได้ใช้ และตัว Ubuntu Server ส่วนใหญ่จะไม่ได้ติดตั้งอยู่ที่บ้าน หรือที่ทำงาน แต่จะติดตั้งไว้ที่ Data Center ซึ่งอาจจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ ดังนั้นการเชื่อมต่อแบบ Command Line จะช่วนให้สามารถใข้งานได้รวดเร็วขึ้นและไม่ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากนัก

การติดตั้ง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://ubuntu.com/download/server ซึ่งจะมีให้เลือก 2 เวอร์ชั่นคือ 18.04 LTS ที่รองรับการอัพเดทถึงปี 2023 และเวอร์ชั่น 19.04 ที่รองรับการอัพเดทถึงปี 2020 ในกรณีที่ต้องการใช้การแบบเสถียรให้เลือกใช้รุ่นที่เป็น LTS แต่ถ้าต้องการใช้งานเป็นซอฟแวร์รุ่นใหม่ฟีเจอร์ใหม่สามารถเลือกใช้เวอร์ชั่น 19.04

โดยตัวติดตั้งจะมีแบบปกติและแบบ Network installer ซึ่งตัว Network installer นี้ตัวติดตั้งจะมีขนาดเล็กและเมื่อทำการติดตั้ง package ทุกอย่างจะดาวโหลดจาก Mirror (เครื่องที่เก็บไฟล์ package ของ Ubuntu ที่มีอยู่ทั่วโลก) ของ Ubuntu ทั่งหมด ซึ่งมีข้อดีคือจะได้ package ที่เป็นรุ่นล่าสุด โดยไม่ต้องไปกดอัพเดทเองหลังการติดตั้ง แต่การติดตั้งจะช้ามากถ้าระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่สูงพอหรืออยู่ไกลจาก Mirror มาก

ซึ่งในตัวอย่างจะใช้เป็นตัวติดตั้งแบบปกติโดยดาวน์โหลดเป็นไฟล์ iso เพื่อให้ไป mount เข้ากับ VMware เพื่อจำลองเป็นไดร์ DVD ผ่านทาง http แต่ถ้าการดาวน์โหลดวิธีนี้ช้าเราสามารถเลือกดาวน์โหลดผ่านระบบ BitTorrent ได้โดยการดาวโหลดไฟล์ .torrent มาเปิดกับโปรแกรมที่รองกับการดาวน์โหลดแบบ Torrent ได้

สำหรับสเปเครื่องที่ต้องการของ Ubuntu Server ค่อนข้างต่ำเพราะไม่ระบบ GUI เข้ามา ซึ่งมีความต้องการดังนี้

ซ๊พียู: 300 MHz x86
แรม: 256 MB
ดิส: 1.5 GB

การใช้งานเบื้องต้น

การใช้งาน Ubuntu Server จะเป็นแบบ Command Line คือเราจะพิมพ์คำสั่งผ่านทางคีย์บอร์ด เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาระบบจะถาม username และ รหัสผ่าน ให้เราใส่ข้อมูลไปตามที่เรากรอกตอนติดตั้ง Ubuntu Server ถ้ามีข้อความ Error ขึ้นมาทับซ้อนให้เรากด Enter หลาย ๆ ครั้งเพื่อเคลียร์หน้าจอได้ โดยบางคำสั่งเราจะเพิ่มคำว่า sudo นำหน้าคำสั่งเพื่อเป็นการใช้คำสั่งนั้นในสิทธิ์ของ Admin ได้ เช่น

sudo halt
สำหรับการปิดเครื่อง

sudo reboot
สำหรับการรีสตาร์ทเครื่อง