จัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin

การจัดการมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยปกติจะเป็นแบบคอมมานด์ไลน์ (Command Line) ซึ่งใช้งานค่อนข้างยาก ส่วนพีเอชพีมายแอดมิน phpMyAdmin จะเป็นหน้าเว็บสำหรับจัดการมายเอสคิวแอล (MySQL) เช่นการสร้างผู้ใช้ (user), ฐานข้อมูล (database) หรือการสำรองข้อมูล (backup) ต่าง ๆ ได้ง่ายเป็นหน้าจอให้คลิกได้สะดวก

สำหรับในตัวอย่างจะเป็นการติดตั้งบนอูบุนตูเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu Server 16.04 ซึ่งติดตั้งไว้ก่อนแล้ว สามารถดูการติดตั้ง Web Server ด้วย Uuntu Server ได้จากบทความก่อนหน้าได้ โดยการติดตั้งจะทำผ่าน SSH ด้วย PuTTY เพื่อสะดวกในการคัดลอกคำสั่งในการติดตั้ง

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบว่าอูบุนตู (Ubuntu) มีแพคเกจ (package) การติดตั้งอะไรใหม่หรือไม่ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

ทำการติดตั้งแพคเกจ  phpmyadmin, php-mbstring และ php-gettext

sudo apt-get install phpmyadmin php-mbstring php-gettext

โดยในระหว่างการติดตั้งจะมีขึ้นมาให้เลือก apache2 กับ lighttpd ให้กด spacebar เพื่อเลือก apache2 แล้ว Ok

ต่อมาเป็นหน้าต่างถามเกี่ยวกับ dbconfig-common ให้เลือก yes

จากนั้นตั้งรหัสผ่านสำหรับจัดการฐานข้อมูลให้ใส่รหัสที่ต้องการได้โดยใส่เหมือนกันทั้ง 2 ครั้ง

ตั้งค่าให้ PHP ใช้งาน mcrypt กับ mbstring ด้วยคำสั่ง

sudo phpenmod mcrypt
sudo phpenmod mbstring

สุดท้ายเริ่มการทำงานใหม่ (restart) ตัว apache2 ด้วยคำสั่ง

sudo systemctl restart apache2

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งส่วนการใช้งานนั้นให้เข้าที่หน้าเวปแล้วต่อท้ายด้วย /phpmyadmin เช่น

http://192.168.1.1/phpmyadmin