ธุรกิจนครสวรรค์

แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมธุรกิจภายในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งที่มีลักษณะเป็นร้าน บริษัท และอาชีพอิสระ เป็นการทำแอพพลิเคชั่นแบบออนไลน์ มีการเก็บข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับดึงข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของธุรกิจ มีรูปภาพและตำแหน่งที่ตั้งของกิจการทำให้สะดวกต่อการติดต่อโดยการเพิ่มข้อมูลนั้นสามารถติดต่อมาทางแอพพลิเคชั่นไลด์ (LINE) เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วจะนำขึ้น Server เพื่อให้แอพพลิเคชั่นดาวน์โหลดไปแสดงอีกครั้ง

การเขียนแอพพลิเคชั่นในลักษณะนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ ๆ มาเก็บไว้ก่อนเพื่อให้รวดเร็วต่อการเปิดดู โดยสามารถตั้งค่าให้อัพเดทบ่อยได้ตามต้องการเช่น ทุก  1 ชั่วโมง หรือทุกวัน โดยการทำแอพจะแบ่งเป็นสองส่วนคือข้อความ และรูปภาพ ซึ่งรูปภาพจะไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ทั้งหมดจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพมาดูทุกคร้ง

สบายไอทีรับทำแอพพลิเคชั่นในลักษณะที่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ (Server)  สำหรับเก็บข้อมูล โดยการเขียนแอพที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) จะต้องรองรับการดึงข้อมูลของแอพบนโทรศัพท์มือถือได้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการดาวน์โหลดข้อมูล และรับทำแอพในฝั่งโทรศัพท์เพื่อทำการดึงข้อมูลจาก Server  ด้วย