Linux Ubuntu 16.04 อัพเดทและติดตั้งโปรแกรม

การอัพเดทระบบสำหรับ Linux ubuntu สามารถใช้ทั้งที่เป็นแบบ Command line และกราฟิก (GUI) ได้ สำหรับตัว Linux ubuntu จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ubuntu Software สามารถใช้ในการค้นหาติดตั้งและลบซอฟต์แวร์ออกจากตัว ubuntu ได้ อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบ Command line โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า apt

sudo apt install <software>
sudo apt autoremove <software>
sudo apt search <software>

โดยตัว apt นี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่สำหรับคำสั่งแบบเก่าที่ชื่อว่า apt-get และ apt-cache โดยจะเป็นการรวมความสามารถของทั้งสองตัวนี้ก็ด้วยกันโดยถ้าเป็น apt-get จะสามารถใช้ในการติดตั้งและลบซอฟต์แวร์ได้ส่วน apt-cache จะใช้ในการค้นหาซอฟแวร์โดยตัวเอง PT จะทำได้ทั้งการติดตั้งการลบซอฟแวร์และค้นหาซอฟต์แวร์ได้โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่จะไปเรียก apt-get หรือ apt-cahce อีกครั้ง เพื่อทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

การใช้งาน Linux Ubuntu 16.04 เบื้องต้น
https://www.sbayit.com/?p=347