Linux Ubuntu 16.04 เปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

ในขั้นตอนการติดตั้งหากเราเลือกแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยหลังจากที่ติดตั้งแล้วระบบจะรองรับภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้โดยอัตโนมัติโดยปุ่ม default สำหรับการเปลี่ยนภาษาจะใช้ Super + Space โดยตัว Super จะเป็นปุ่ม Windows แต่เท่าที่ทดสอบไม่สามารถใช้เปลี่ยนภาษาได้ จึงแนะนำให้ใช้ alt + Space แทน เนื่องจากเคยใช้กับ Macbook ตัวเก่าแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์แบบสัมผัสด้วยการเปลี่ยนภาษาเราสามารถใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายกด alt แล้วใช้นิ้วโป้งด้านขวากด Space ทำให้ไม่ต้องยกมือออกจากแป้นพิมพ์เพื่อเปลี่ยนภาษา โดยการเข้าไปที่หน้า Control แล้วเลือกคีย์บอร์ดจากนั้นเข้าไปเปลี่ยนช็อตคัตได้

การใช้งาน Linux Ubuntu 16.04 เบื้องต้น
https://www.sbayit.com/?p=347