Linux Ubuntu 16.04 ลบแอพ Amazon

สำหรับตัว Application Amazon เมื่อเราทำการเปิด App แล้วจะเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ Amazon เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าทาง ubuntu จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้านั้น ซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะสนับสนุน ubuntu แต่สำหรับบางคนที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับตัว Software Amazon ทำการดึงข้อมูล keyword ในการค้นหาของเราออกไป บางครั้งก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบก็สามารถใช้คำสั่ง Command line ในการลบตัว Application Amazon ออกไปได้ ซึ่งข้อควรระวังสำหรับการรับทำแอพเราไม่ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีการฝังตัวและดึงข้อมูลของลูกค้าออกมาใช้งานซึ่งจะทำให้ Application ที่เรารับทำแอพนั้นขาดความน่าเชื่อถือ

การใช้งาน Linux Ubuntu 16.04 เบื้องต้น
https://www.sbayit.com/?p=347