Linux Mint 18.1 การตั้งค่า panel

Panel จะทำงานเหมือนเป็น Task bar ใน Windows ทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรแกรมและสลับโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ โดยปกติเราจะเคยชินกับการที่ panel จะอยู่ด้านล่าง แต่สำหรับในการรับทำแอพของผมจะถนัดด้านบนมากกว่า เพราะโดยส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่การทำงานเป็นครึ่งจอด้านบนเช่นการอ่านเว็บไซต์ จะเริ่มอ่านจากด้านบนหรือการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่พื้นที่สำหรับการเขียนจะอยู่ตรงกลางไปทางด้านบน ส่วนด้านล่างและด้านซ้ายจะเป็นพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลของการรับทำแอพพลิเคชั่นทำให้ระยะในการเลื่อนเมาส์ขึ้นไปสลับโปรแกรมทำได้สะดวกกว่า ส่วน Ubuntu ค่าเริ่มต้นจะเป็นทางด้านซ้าย ซึ่งจะมีแนวคิดมาจากว่าหน้าจอปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบ Wide screen คือมีความกว้างมาก ทำให้มีพื้นที่ทั้งด้านซ้ายและขวามากจึงสามารถนำเอามาไว้เป็นตำแหน่งของ taskbar ได้ กับอีกส่วนคือ Ubuntu ต้องการที่จะรองรับในส่วนของแท็บเล็ตด้วยซึ่งทางด้านซ้ายและขวาจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้นิ้วโป้งมากที่สุดสามารถใช้ในการเปิดปิดโปรแกรมและสลับโปรแกรมได้ง่าย

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งให้คลิกขวาที่แถบ panel เลือก panel settings จะมีเมนู move panel ให้เลือก หลังจากเลือกแล้วจะมีตำแหน่งทั้ง 4 ด้านคือด้านบนด้านล่างและซ้ายขวาให้เลือกด้านที่ต้องการ ตัวพาแนลจะย้ายไปอยู่ที่ด้านนั้นโดยอัตโนมัติ

สำหรับหน้าจอที่มีความละเอียดสูงแสดงผลด้วยขนาดปกติแถบ panel และตัวอักษรจะมีขนาดเล็กมากด้วยการปรับจะแยกเป็น 2 ส่วนคือการปรับขนาด panel และขนาดตัวอักษร โดยการเปลี่ยนขนาด panel ทำได้โดยการคลิกขวาที่แถบ panel แล้วเลือก panel settings ทำการเลื่อนแถบซ้ายขวาเพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสม

การซ่อนและแสดงแถบ Panel จะมีด้วยกันอยู่ 3 โหมดคือแสดงตลอดเวลา( always show) ซ่อนอัตโนมัติ(auto hide) และซ่อนแบบอัจฉริยะ(intelligently hiding)

โดยการซ่อนตลอดเวลา panel จะไม่แสดงที่หน้าจอ desktop จนกว่าจะเลื่อนเมาส์ไปที่ขอบจอด้านที่แถบ panel นั้นอยู่ ส่วนการซ่อนแบบอัจฉริยะตัวแถบ panel จะแสดงตลอดเวลาจะซ่อนก็ต่อเมื่อ มีการขยายหน้าจอของโปรแกรมให้เต็มหน้าจอหรือเลื่อนขึ้นไปจนทับซ้อนกับ panel โดย panel ก็จะซ่อนออกไปจากหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ

ติดตั้งและใช้งาน Linux mint 18.1