Linux Mint 18.1 การอัพเดทและติดตั้งซอฟต์แวร์

สามารถใช้งานได้ทั้งคําสั่ง Command line และ GUI โดยสามารถเลือกระดับการอัพเกรดได้ 3 แบบ แบบที่ 1 จะเป็นการอัพเดทเฉพาะแพ็คเกจที่มีความเสถียรมากๆ แบบที่สองจะเป็น Package ที่มีความเสถียรปานกลาง และแบบสุดท้ายจะเป็นแบบอัพเดตซอฟต์แวร์ที่มีการออกมาใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

โดยสำหรับการใช้งานทั่วไป สามารถใช้แบบที่ 2 ได้หากเป็นระบบที่ผู้ใช้ไม่ค่อยมีประสบการณ์และมีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากสามารถเลือกแบบที่ 1 เพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบได้แต่หากเป็นนักพัฒนาและต้องการใช้แพคเกจที่มีความใหม่ตลอดสามารถเลือกแบบที่ 3 ได้ หลังจากเลือกระดับในการอัพเดทแล้วให้ทำการเลือก Server ที่ต้องการใช้ในการอัพเดทโดยให้เลือก Server ที่มีความเร็วสูงสุดเช่น Server ในประเทศไทย ซึ่งในการเลือกจะมีการตรวจวัดความเร็วขึ้นมาให้เห็น

โดยเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็วสูงจะอยู่ด้านบนหลังจากเลือก Server แล้วให้ทำการกด Update Package List ว่ามีเวอร์ชั่นใหม่อะไรบ้าง หลังจากนั้นถ้ามีแพคเกจใหม่ให้ทำการ Update Package ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากต้องการใช้คำสั่ง Command Line สามารถใช้คำสั่งนี้ได้

sudo apt update

จะเป็นการ Update Package List ว่ามีแพคเกจอะไรใหม่ๆบ้างจากนั้นใช้คำสั่ง

sudo apt upgrade

เพื่อทำการติดตั้ง Package ใหม่เข้าไปในระบบ

โดยในส่วนของการเลือกเซิฟเวอร์แนะนำว่าให้ทำผ่าน GUI เพราะจะมีเรื่องของการตรวจสอบความเร็วขึ้นมาแสดงให้เห็นว่า server ไหนมีความเร็วสูง จะสะดวกกว่าการใช้งานผ่าน command line โดยหลังจากนั้นถ้ามีการเลือกเซิฟเวอร์แล้วต้องการจะสั่ง update ผ่าน command line ก็สามารถทำได้

ข้อแตกต่างระหว่าง apt, apt-get และ apt-cache

โดย apt-get จะใช้สำหรับติดตั้งและเอา Software ออก ส่วน apt-cache ใช้สำหรับในการค้นหาซอฟต์แวร์ โดยที่ apt จะใช้สำหรับติดตั้ง เอาซอฟต์แวร์ออก และค้นหาซอฟต์แวร์ได้ ซึ่งเป็นคำสั่งรุ่นใหม่ที่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปเรียกใช้ Software แยกกันทั้งสองแบบโดย apt จะทำหน้าที่ไปเลือกที่จะเรียกใช้ app-get และ app-cache ให้เองโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งซอฟต์แวร์

สามารถทำได้ทั้งแบบ Command line และแบบ GUI โดยแบบ Command line จะใช้คำสั่ง

sudo apt install <ชื่อซอฟต์แวร์>

สำหรับการติดตั้งส่วน การเอาซอฟต์แวร์ออกจะใช้คำสั่ง

sudo apt autoremove <ชื่อซอฟต์แวร์>

ส่วนการติดตั้งแบบ GUI จะใช้ Software Manager ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์จะมีโดยหลักหลักอยู่ 2 แบบ คือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Library ของ Linux Mint สามารถใช้คำสั่งด้านบนหรือ Software Manager และซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ใน Library ของ Linux Mint จะต้องมีการติดตั้งโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเป็นไฟล์ .deb เมื่อได้ไฟมาแล้วสามารถคลิกขวาเลือกเปิดไฟล์เพื่อทำการติดตั้งได้ หรือใช้คำสั่ง Command Line

sudo dpkg -i <ชื่อไฟล์>

และสำหรับการลบซอฟต์แวร์ออกใช้คำสั่ง

sudo dpkg -r <ชื่อไฟล์>

 

Linux Mint 18.1 ติดตั้งและใช้งาน