การติดตั้งและใช้งาน Netbeans 8.2 Linux Mint

เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงอันดับ 2 รองจาก JavaScript โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการใช้ฐานข้อมูล Oracle ซึ่งจะมี Library ที่ทำงานร่วมกับ Java เป็นพิเศษ กับอีกส่วนที่นำภาษาจาวามาใช้คือการ พัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ โดยในการรับทำแอพของเราก็ใช้ภาษา Java เป็นหลักสำหรับแอนดรอยด์ โดยข้อดีของ Java คือจะมีความเร็วกว่าภาษาที่เป็น script เช่น JavaScript, PHP ที่ต้องมีการคอมไพล์ทุกครั้งที่มีการใช้งาน ส่วน Java จะมีการคอมไพล์ไปในลักษณะที่เรียกว่า byte code โดยที่ตัว byte code นี้สามารถที่จะนำไปรันได้ในทุกระบบที่รองรับภาษาจาวาโดยไม่ต้องคอมไพล์ใหม่และมีความเร็วสูง แม้จะไม่เร็วสูงเท่ากับภาษาที่เป็น native อย่าง c หรือ c++ แต่ก็มีความเร็วสูงขึ้นมากในปัจจุบัน

โปรแกรม Netbeans คือ

เป็น IDE ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Java ทั้งในแบบที่เป็น command line และแบบ GUI โดยจะมีในส่วนของการเขียนโค้ดและการออกแบบ GUI ให้ รวมทั้งการ Debug ทำให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก โดยในการรับทำแอพของเราก็ใช้ Java Netbeans เป็นหลัก

วิธีติดตั้ง Netbeans

จะแยกออกเป็นด้วยกัน 2 ส่วน คืนในส่วนของ Java SE JDK และในส่วนของ Java Netbeans

สำหรับการติดตั้งบน windows ที่ยังไม่มี java สามารถเลือกเป็น netbean with jdk ได้ โดยให้เพิ่ม PATH ที่อ้างอิงไปยัง java ด้วย (C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin) จะสามารถใช้คำสั่ง java ผ่านทาง command line ได้

ดาวน์โหลด Java Netbeans

แต่ถ้าเป็นระบบ linux แนะนำให้ลบการติดตั้ง open java เดิมที่มีอยู่แล้วออกไปก่อนจากนั้นไปดาวน์โหลดแบบ java jdk แล้วติดตั้ง netbeans แบบแยกจะดีกว่าเพราะการสั่ง command line จะได้เป็น java version เดียวกับที่ netbean ใช้

การตรวจสอบว่าในระบบมีการติดตั้ง java แล้วหรือยัง สามารถใช้คำสั่ง

java -version 
ตรวจสอบเวอร์ชั่น Java

หากมีการติดตั้งแล้วคำสั่งนี้จะแสดง เวอร์ชั่นของตัว java ออกมา ถ้าเป็น linux ให้สังเกตให้ดีว่าเป็น java หรือ open java ถ้าเป็น open java ให้ทำการลบการติดตั้งออกไปก่อน แล้วค่อยติดตั้งตัว java sdk เข้าไปใหม่

การลบ open java ใน linux

sudo apt-get update && apt-get remove openjdk*

ดาวโหลด Java SE JDK

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

โดยจะมีให้เลือก 2 แบบคือ javaava SE JDK กับ Netbeans with JDK

จากนั้นติดตั้ง netbeans ด้วยคำสั่ง

sudo sh <ไฟล์ติดตั้ง>.sh 

จะเป็นการติดตั้งตัว netbeans โดยให้สังเกตให้ดีว่ามีการอ้างอิงถึง java sdk ที่ folder ไหนเวอร์ชั่นอะไร หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

ติดตั้ง Java Netbeans

เมื่อทำการติดตั้งแล้วให้ตรวจสอบ shortcut ที่ start menu หากเป็นใน linux บางครั้งจะไม่เเสดงให้ทำการ restart เครื่องก่อน เมื่อกลับเข้ามาจะมี shortcut ใน start menu และหากมีการใช้งานบ่อยให้คลิกขวาที่ netbean แล้วเลือก add to panel จะมาเป็นช็อตคัตอยู่ที่ panel เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่าย

การเขียนโปรแกรม netbeans

เริ่มจากการสร้างโปรเจคโดยเลือกเป็น java application หากต้องการสร้างแอพพลิเคชั่นเป็นแบบกราฟฟิกให้เอาตัวเลือกสร้าง main class ออก แล้วค่อยเข้าไปสร้าง jFrame เองหลังจากที่สร้าง project ไปแล้ว แต่หากว่าลืมที่จะเอา main class ออกก็สามารถที่จะไปลบเองในภายหลังได้

สร้างโปรเจค Java Netbeans

จากนั้นสร้าง jFrame แล้วเพิ่ม Label กับ Button เพื่อใช้ในการสร้าง app hello world

การทำงานเมื่อเรากดที่ปุ่ม button ตัว Label จะแสดงข้อความ Hello World ออกมา เป็นตัวอย่างง่ายๆ สำหรับการเขียน app  ให้รับ event click จาก button โดยในตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนชื่อตัวแปรการรับอีเว้นและการกำหนดค่าให้กับ Label

ต่อมาให้เพิ่ม text field สำหรับในการพิมพ์ข้อความเข้าไปเพื่อใช้เป็นตัวแปรในการเปลี่ยนจาก hello world เป็น hello และตามด้วยข้อความที่อยู่ใน text field โดยมีเงื่อนไขว่าถ้า text field ไม่มีข้อความให้แสดงข้อความ hello world แต่ถ้า text field มีข้อความข้างในให้แสดง hello และตามด้วยข้อความใน text field

ออกแบบ UI Java Netbeans

ทดสอบการดีบักจะมีรูปแบบของการใช้เป็น step over, step into และ step out โดยด้านล่างของหน้าจอจะแสดงค่าของตัวแปรที่มีการประกาศ ตัว debug จะหยุดอยู่ที่บรรทัดที่เราทำเครื่องหมายเอาไว้ที่หน้าบรรทัดโดยการคลิกที่ตัวเลขแสดงบรรทัดจะมีจุดสีแดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดนี้จะเป็นที่สำหรับหยุดในการดีบักตัวโปรแกรม ซึ่งในการรับทำแอพ การดีบักและแสดงค่าภายในของตัวแปรจะมีส่วนที่สำคัญมากในการหาจุดปัญหาของโปรแกรม

การใช้งาน Netbeans GUI

ตัว UI ที่ใช้ใน java netbean จะเป็น Library ของ Swing  โดยที่ layout ของ jFrame จะมีทั้งที่เป็น free design, absolute layout, หรือแบบ grid layout  ซึ่งการออกแบบหน้าจอโปรแกรมให้มีความทันสมัยสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ modern ui หรือ metro ui ของ java ได้ โดยหากเปรียบเทียบกับการรับทำแอพแอนดรอยแล้วตัว ui ของแอนดรอยจะมีความเป็น modern มากกว่าโดยค่าปกติ

การ export tar file

สำหรับการสร้างไฟล์ที่ใช้สำหรับติดตั้งในเครื่องที่ต้องการใช้งานเราจะ build ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล .tar เพื่อใช้ในการ copy ไปติดตั้งยังเครื่องอื่นได้ สำหรับในการรับทำแอพเราจะ build เป็นไฟล์ .tar ให้กับลูกค้าเพื่อนำไปติดตั้งและใช้งาน โดยไปที่เมนู run แล้วเลือก build project จะได้ไฟล์นามสกุล .tar

สร้างไฟล์ tar Java Netbeans

ถ้าอยู่ในโฟลเดอร์ dist ของ project โดยเราสามารถเรียกใช้งานด้วยคำสั่ง

java -jar <ชื่อไฟล์>

ไฟล์ .tar จะมีลักษณะเป็น zip ไฟล์ที่รวบรวมไฟล์ .class หลายๆคลาสของเราที่ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่นข้ามารวมไว้ในไฟล์เดียวเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง

รัน java tar