การใช้งาน Windows 10

Windows 10 เป็น windows หนึ่งที่เราใช้ในการรับทำแอพควบคู่กับ windows 7 ซึ่ง windows ทั้ง 2 รุ่นนี้การใช้งานของไดร์เวอร์บางอย่างหรือ software library บางอย่างที่ใช้ในการรับทำแอพบางครั้งไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้และนั้นจึงต้องมีการติดตั้งทั้ง 2 รุ่นไว้เพื่อใช้ในการทดสอบในการรับทำแอพ โดย windows 10 จะเป็นการรวมข้อดีของ windows แต่ละรุ่นเข้ามาซึ่งจะมีความสวยงามและทันสมัยมากกว่า

 

การกำหนดค่า vmware สำหรับติดตั้ง windows 10

การติดตั้ง vmware tools สำหรับ windows 10

การเปลี่ยน background สำหรับ windows 10

การตั้งค่าภาษาไทยสำหรับ window 10

การตั้งค่าเวลาสำหรับ windows 10

การติดตั้ง google chrome สำหรับ windows 10