จัดการไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Secure Shell (SSH)

ซีเคียวเชล (Secure Shell หรือ SSH) เป็นการเข้าควบคุมหรือใช้งานเครื่องปลายทางที่เป็นระบบลีนุกซ์ Linux ผ่านทางคอมมานด์ไลน์ (Command Line ) โดยคำสั่งและการแสดงผลจะเป็นแบบข้อความ ซึ่งต่างจากระบบวินโดว์ หรือ GUI (Graphical user interface) ที่เราใช้อยู่ตามปรกติ ซึ่งสามารถใช้เมาส์ในการคลิกทำสั่งได้

เทลเน็ต (Telnet) กับ ซีเคียวเชล (SSH)

เป็นการเข้าใช้งานเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นคอมมานด์ไลด์ (Command Line) แบบเดียวกันจะต่างกันตรงที่การรับส่งข้อมูลกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ SSH จะมีการเข้ารหัสป้องกันการขโมยข้อมูลเช่น รหัสผ่าน จากระบบเครือยข่ายได้ โดยเทลเน็ต (Telnet) จะใช้พอร์ต (port) 23 เป็นค่าปกติ ส่วนซีเคียวเชล (SSH) จะใช้พอร์ต (port) 22 โดยค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์

ซีเคียวเชลไครแอนท์ (Secure Shell Client)

สำหรับการเชื่อมต่อจะใช้โปรแกรมประเภทซีเคียวเชลไครแอนท์ ซึ่งจะมีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบที่ใช้งานได้ฟรีและไม่ฟรี โดยในครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมฟรีที่ชื่อว่า PuTTY (พุตตี้) โดยในการเชื่อต่อใช้ข้อมูล โฮสเนม (hostname), ชื่อผู้ใช้ (username), รหัสผ่าน (password) และหมายเลขพอร์ต (port) เช่นเดียวกับการใช้ FTP

หน้าจอ PuTTY SSH

ข้อดีของการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยซีเคียวเชล (Secure Shell หรือ SSH)

การที่สามารถแตกไฟล์ zip หรือ tar.gz ได้มีข้อดีที่ตามมาหลายข้อคือ ตามตัวอย่างจะเป็นการรับส่งไฟล์สำหรับติดตั้งเวิร์ดเพรส (WordPress) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ต่อมาจากบทความ การรับส่งไฟล์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ด้วย FileZilla (ftp)

โดยประโยชน์ข้อแรกคือการรับส่งไฟล์จะเร็วกว่า การที่เราแตกซิป (unzip) จากเครื่องของเราแล้วส่งไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะมีหลายไฟล์มาก ซึ่งการทำงานของ ftp นั้นจะมีการตรวจสอบไฟล์ก่อนการรับส่งไฟล์ทุกไฟล์ เช่นว่ามีขนาดเท่าไหรในแต่ละไฟล์เป็นต้น ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบแบบนี้ทุก ๆ ไฟล์ ซึ่งจะช้ากว่าการส่งไฟล์เดียวที่มีขนาดใหญ่ โดยข้อนี้จะรวมถึงการสำรองข้อมูล (Backup site) ด้วยว่ามีความเร็วที่สูงกว่ามากถ้าเราทำการบีบอัดขัอมูลด้วยคำสั่ง zip หรือ tar โดยข้อแรกคือขนาดไฟล์โดยรวมจะเล็กกว่าเพราะมีการบีบอัดข้อมูลด้วย และจะเร็วกว่าเพราะไม่ต้องมีการตรวจสอบก่อนการรับส่งทุกไฟล์

อย่างที่สองคือในการส่ง (upload) ไฟล์ผ่านทาง ftp สิทธิ์ในการอ่านเขียนไฟล์อาจถูกเปลี่ยนแปลงจากการตั้งค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานอยู่มีการเปลี่ยนแปลงค่า การส่งไฟล์ไปด้วย ftp  ทำให้มีปัญหาที่จะต้องไปกำหนดสิทธ์ของไฟล์ใหม่ ซึ่งจะต่างจากการไปแตกซิปที่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยคำสั่ง unzip สำหรับไฟล์นามสกุล .zip หรือ tar หรับหรับไฟล์นามสกุล .tar.gz ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของไฟล์

อย่างที่สามการลบไฟล์ ซึ่งการลบด้วย ftp จะมีปัญหาเช่นเดียวกับการรับส่งไฟล์คือจะมีการตรวจสอบก่อนทำการลบแต่ละไฟล์ ส่วนการลบด้วยคำสั่ง rm ผ่านทางซีเคียวเชล (SSH) นั้นจะเร็วมากแทบจะเรียกได้ว่าทันทีทันได้เลยก็ได้ โดยไม่สำคัญว่าจำนวนไฟล์จะมากหรือน้อย

สำหรับข้อดีอื่น ๆ นั้นยังมีอีกหลายข้อเช่นการย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ (folder) อื่นก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วเช่นกัน รวมทั้งการแก้ไขไฟล์ก็สามารถทำได้ด้วยโปรแกรม vi หรือ pico โดยผ่านทางซีเคียวเชล (SSH) ได้เลย