SMS Gateway

สำหรับธุรกิจที่ต้องการรับส่ง SMS เป็นจำนวนมากนั้นการใช้งาน SMS Gateway เป็นสิ่งจำเป็นเพราะการรับส่ง SMS ผ่านทางโทรศัพท์นั้นจะไม่สามารถประมวลผลข้อความที่รับส่งได้จะต้องมีการส่งข้อความออกมายังเครื่อง Server เพื่อทำการประมวลผลข้อความนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมี SMS Gateway เป็นตัวช่วย ด้วยความหมายของคำว่า Gateway นั้นคือตัวอุปกรณ์จะไม่ทำการประมวลผลข้อความเองแต่จะเป็นการส่งต่อหรือเป็นประตูไปสู่ตัว Server เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

 

อุปกรณ์ที่ใช้รับส่ง SMS

โดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะอย่างแรกคือใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวรับ อย่างที่สองคือจะใช้อุปกรณ์ประเภท IPPBX แอพพลายแอนซ์ (appliance) ซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้ในการสื่อสารทั้งเสียงและข้อความ และแบบสุดท้ายคือการใช้แอร์การ์ดเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์ทั้งสามแบบจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

 

การรับส่งด้วยโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาถูกเมื่อใช้จำนวนน้อยเช่น 1-2 หมายเลข โดยลักษณะการทำงานคือเมื่อมี SMS เข้ามายังโทรศัพท์ โทรศัพท์จะทำการจัดจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหากเราต้องการส่งต่อออกไปยังเครื่อง Server ภายนอกจะต้องมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น (application) เพื่อทำการส่งต่อ ผ่านระบบ WiFi ของตัวเครื่อง ด้วยระบบนี้จะมีข้อเสียคือเมื่อทำการเปิดเครื่องและชาร์จไฟค้างเอาไว้จะทำให้เกิดปัญหาแบตเตอรี่บวม รวมถึงระบบ WiFi ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออาจเกิดสัญญาณรบกวนทำให้การรับส่งมีปัญหาได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้ WiFi อย่างหนาแน่น

 

การใช้ IP PBX แอพพลายแอนซ์ (appliance)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารระบบ VoIP ภายในองค์กรซึ่งจะรองรับการใช้งานทางด้านเสียงโดย IP PBXบางรุ่นสามารถรองรับระบบ 3G หรือสามารถใส่ซิมการ์ดได้ทำให้สามารถรับส่ง SMS ได้อุปกรณ์ชนิดนี้ข้อเสียคือจะมีราคาแพงเพราะต้องรองรับในเรื่องของเสียงซึ่งจะต้องมีการเข้ารหัสและใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงรวมถึงการปรับแต่งตัวซอฟต์แวร์ภายในแอพพลายแอนซ์ (appliance) จะไม่สามารถ ทำได้เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิตโดยตรงไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้

 

การรับส่งด้วยแอร์การ์ด

แอร์การ์ดเป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูกสามารถใช้รับส่ง SMS ได้โดยจะต้องมีการเชื่อมต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) โดยระบบคอมพิวเตอร์หรือ Raspberry Pi สามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม SMS ในการรับส่งได้ตามความต้องการ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูงโดยราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในปัจจุบันมีราคาถูกและใช้งานได้ดีไม่มีแบตเตอรี่ภายในโดยสามารถใช้แบตเตอรี่สำรองจากภายนอกเช่นระบบ UPS ได้สามารถรับส่งผ่านสายแลนซึ่งมีความเสถียรในการรับส่งที่สูง

สบายไอทีรับทำแอพพลิเคชั่น (application) SMS Gateway ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและบนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) โดยการรับทำแอพบนโทรศัพท์มือถือจะเน้นการใช้งานที่ตรงวัตถุประสงค์แทนการออกแบบที่ครอบคลุมทุกการใช้งานอย่างที่มีแล้วใน App Store หรือ Play Store ซึ่งการทำแอพพลิเคชั่นที่ตรงวัตถุประสงค์จะทำให้ Application มีขนาดเล็กและการจัดการหน่วยความจำทำได้ง่าย โดยมุ่งเน้นการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแอพพลิเคชั่นค้างและสบายไอทียังรับทำแอพ SMS Gateway บนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือ Raspberry Pi โดยจะมีหน้าเว็บเพื่อทำการตั้งค่าและดูการทำงานของตัวอุปกรณ์ได้ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งทางสาย LAN และ Wifi รองรับแอร์การ์ดได้สูงสุดถึง 5 แอร์การ์ด สามารถปรับแต่งได้ตรงความต้องการซึ่งแตกต่างจากการรับส่งด้วย IP PBX แอพพลายแอนซ์ (appliance) ที่ไม่สามารถปรับแต่งการใช้งานได้และมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ IP PBX แอพพลายแอนซ์ (appliance)