Raspberry Pi

Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กใช้ CPU แบบ ARM เช่นเดียวกับ CPU ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ทำให้ประหยัดพลังงาน และมีความร้อนน้อย สามารถทำงานในที่อุณหภูมิสูงได้เช่นการควบคุมหุ่นยนต์กลางแจ้ง มีพอร์ต GPIO เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์อื่นและรับข้อมูลจาก Sensor ได้หลายชนิด ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ทำให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรมภาษาที่มีอยู่แล้วได้ ซึ่งมีการนำมาใช้งานอย่างหลากหลายเนื่องจากมีราคาที่ถูกและขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 

การใช้งานในระบบ IoT

เป็นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเช่นการควบคุมการปิดเปิดไฟภายในบ้าน ควบคุมการปิดเปิดน้ำควบคุมการปิดเปิดแอร์คอนดิชั่นและอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณอินฟราเรด โดยมีเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานได้เช่นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์อุณหภูมิรวมถึงใช้การตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่านทางกล้อ งเซ็นเซอร์ระดับน้ำ เซ็นเซอร์การไหลของน้ำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเช่น ควบคุมการรดน้ำต้นไม้ในสวนขนาดใหญ่ โดยสามารถตั้งเงื่อนไขการรดน้ำด้วยเวลาความชื้นและอุณหภูมิได้ ใช้เป็นสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนความชื้นและอุณหภูมิได้เพื่อทำการเก็บสถิติในแต่ละที่โดยสามารถส่งข้อมูลมายังส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติผ่านทางระบบ Wifi หรือ 3G ได้

 

ใช้ทำงานเป็น IP PBX

สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อทำให้ Raspberry Pi ทำงานเป็น IP PBX ได้ เหมาะสำหรับการใช้งานไม่เกิน 10 คนพร้อมกันโดยมีซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย ชื่อว่า Asterisk เป็นระบบที่มีการตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วเพียงดาวน์โหลดไฟล์ ISO มาทำการติดตั้งที่ Micro SD Card ก็สามารถใช้งานได้ทันที

 

ใช้งานเป็นระบบเสียงไร้สาย

จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VoIP ที่มีการตั้งรับสายอัตโนมัติและมีการเชื่อมต่อออกลำโพงทำให้สามารถดัดแปลงเป็นระบบเสียงไร้สายแทนระบบเสียงตามสายหรือระบบเสียงไร้สายเดิมที่ใช้สัญญาณวิทยุซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำทำให้ถูกสัญญาณรบกวนได้ง่ายโดยระบบ voip สามารถใช้กับ WiFi 5.0 GHz ได้เพื่อเป็นการลดสัญญาณรบกวน

 

การใช้เป็น Server เพื่อทดสอบแอปพลิเคชั่น

เนื่องจากอุปกรณ์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ทำให้สามารถติดตั้ง Apache PHP และฐานข้อมูลได้ทำให้สามารถใช้เป็น Server เพื่อใช้ในการทดสอบการทำแอพพลิเคชั่นได้ โดยจะเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมโดยปกติแล้วนักพัฒนาจะทำการติดตั้งระบบไว้ที่เครื่องของตัวเองทำให้มีการแชร์การพัฒนาไปยังคนอื่นในทีมทำได้ยากโดย Raspberry Pi มีข้อดีมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบทั่วไปคืนมีขนาดเล็กใช้ไฟน้อยทำให้สะดวกกับการติดตั้งและเคลื่อนย้าย

 

สบายไอทีรับทำแอพพลิเคชั่นบน Raspberry Pi รับทำแอพตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้เซนเซอร์และตัวควบคุมตามที่ต้องการได้พร้อมรับทำหน้าเว็บเพื่อทำการปรับแต่งและใช้งานตัวอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น รับติดตั้ง IP PBX ด้วย Raspberry Pi รับทำแอพ SMS Gateway รับทำแอพพลิเคชั่นรดน้ำต้นไม้ รับทำแอพสำหรับ IoT หากต้องการให้เขียนแอพพลิเคชั่นแบบใดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้