จัดการไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Secure Shell (SSH)

จัดการไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Secure Shell (SSH)

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ซีเคียวเชล (Secure Shell หรือ SSH) เป็นการเข้าควบคุมหรือใช้งานเครื่องปลายทางที่เป็นระบบลีนุกซ์ Linux ผ่านทางคอมมานด์ไลน์ (Command …
Read More
การรับส่งไฟล์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ด้วย FileZilla (ftp)

การรับส่งไฟล์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ด้วย FileZilla (ftp)

การใช้งาน, รับทำแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่น
ในการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์บางครั้งอาจจะต้องมีการส่งไฟล์ (Upload) จากเครื่องพีซีไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) อย่างเช่นในการติดตั้ง…
Read More