Android AVD คืออะไร และการสร้าง

การทำแอพพลิเคชั่นสำหรับแอนดรอยจะมีส่วนที่ต้องทดสอบแอพที่ทำขึ้นมากับอุปกรณ์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เพื่อดูผลลัพธ์ของแอพ ในตัว Android Studio มีเครื่องมือ Android Virtual Device (AVD) เพื่อให้ในการทดสอบแอพโดยเราสามารถสร้างตัวจำลองโทรศัพท์และแท็บเล็ตขึ้นมาเองได้ โดยสามารถเลือกขนาดหน้าจอ และเวอร์ชั่นของตัวแอนดรอยให้ตรงตามความต้องการได้

โดยตัว AVD จะทำงานได้บน CPU ของ Intel และ AMD แต่ในส่วนของ Intel จะมีซอฟแวร์ Intel Hardware Acceleated Execution Manager (HAXM) เพื่อช่วยในการเร่งความเร็วของการทำงานของ AVD ทำให้การทดสอบมีการแสดงผลได้รวดเร็ว และตอบสนองการคลิกที่หน้าจอได้ดีขึ้น

การสร้าง AVD

หลังจากติดตั้ง Android Studio แล้วจะที่แถเมนูจะมีปุ๋ม AVD ขึ้นมาใ้ห้กด เราสามาาถกดเข้าไปเพื่อเลือกหน้าจอและรุ่นของ AVD ได้ โดยในส่วนของการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต เราสามารถจำลองความเร็วแบบต่าง ๆ ของ โทรศัพท์ได้ เช่น 2G, 3G, gprs และยังสามารถเลือกจำลองความเสถียรของเครือข่ายว่ามีความดีเลย์มากน้อยเท่าไหรได้

สำหรับการบูตตัว AVD จะมีให้เลือกคือ Cold กับ Quick ฺBoot ถ้าเลือก Quick Boot จะมีความเร็วในการบูตที่เร็วมาก แต่บางครั้ง Quck Boot อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ค้างอยู่ทำให้ผลการทดสอบทำแอพพลิเคชั่นไม่ตรงตามที่เขียนไว้ ทำให้บางครั้งจำเป็นที่จะต้องทำการ ฺCold Boot คือบูตตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ เพื่อทำการเคลียร์ค่าในเครื่องจำลองเพื่อให้ผลการทดสอบแอพออกมาได้ถูกต้อง