รับทำแอพพลิเคชั่น

สบายไอทีรับทำแอพพลิเคชั่นแอนดรอย (Android),ไอโฟน (iPhone/iOS) ในรูปแบบเนทีฟ (Native) ด้วย Xcode และ Android Studio รูปแบบไฮบริด (Hybrid) ด้วย Ionic และ Flutter รับทำ Web Application ด้วย PHP, Laravel,  Angular รับทำโปรเจคฮาร์ดแวร์ด้วย Raspberry Pi และ ESP8266 รับทำโปรเจค IoT เปิดปิดไฟด้วยมือถือ

ขั้นตอนในการเริ่มทำแอพพลิเคชั่น

  1. การออกแบบ (สำคัญที่สุดในการกำหนดระยะเวลาในการทำและค่าใช้จ่าย)
  2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  3. การแบ่งแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ให้เป็นหลายเวอร์ชั่น
  4. การเก็บข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ในกรณีแอพแบบออนไลด์
  5. การนำแอพขึ้นสโตว์ (Store) เพื่อให้ผุ้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนสามารถดูได้ที่ ค่าใช้จ่ายในการทำแอพพลิเคชั่น

การทำแอพพลิเคชั่นแบบออนไลด์ (Online) และออฟไลด์ (Offline)

ระบบออฟไลด์จะเป็นระบบที่ทำได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายน้อยเนื่องจากตัวโปรแกรมและข้อมูลจะอยู่ในไฟล์เพียงไฟล์เดียว โดยจะต้องทำการส่งไปที่แอพสโตว์หรือเพลย์สโตร์เพื่อให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องได้ ส่วนข้อเสียคือทุกครั้งที่จะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่จะต้องมีการสร้างไฟล์แอพพลิเคชั่นใหม่และส่งไปที่แอพสโตว์หรือเพลย์สโตร์เพื่อให้ลูกค้าอัพเดท (Update) แอพพลิเคชั่นใหม่ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งค่าให้มีการอัพเดทแบบอัตโนมัติอาจจะยุ่งยากที่จะต้องไปกดให้มีการอัพเดทข้อมูลเอง และจะต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ทั้งหมด

ระบบออนไลน์จะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยจำต้องมีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ (server) เพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อมาแสดงที่โทรศัพท์มือถือ แต่จะมีความสะดวกในกรณีที่มีการเพิ่มข้อมูลทำให้สามารถเพิ่มข้อมูลในส่วนที่ต้องการไปที่ Server แล้วตัวแอพพลิเคชั่นจะทำการดาวน์โหลดมาแสดงที่โทรศัพท์มือถือเองโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใหม่ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์และการเช่าเซิร์ฟเวอร์แบบรายเดือนหรือรายปี เพื่อให้ตัวแอพพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Raspberry Pi

อุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีพอร์ต GPIO เพื่อใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ โดยมี CPU เป็นระบบ ARM เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ โดยจะมีข้อดีในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อทดแทนโทรศัพท์มือถือได้ในกรณีที่ต้องมีการเปิดเครื่องทิ้งไว้นานๆเช่นระบบรับส่ง SMS ระบบเสียงไร้สาย หรือใช้ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านเช่นระบบ Internet of things (IoT) ควบคู่กับอุปกรณ์ ESP8266 ผ่านระบบ Wifi ได้

 

สบายไอทีรับทำแอพพลิเคชั่น

ทั้งแอนดรอย (Android), ไอโฟนไอโอเอส (iPhone iOS) และ Raspberry Pi สามารถออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ WordPress หรือ Drupal เพื่อรองรับความต้องการทางด้านธุรกิจ สามารถออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ หากความต้องการมีลักษณะเฉพาะสามารถออกแบบโดยใช้ Framework Laravel หรือใช้ภาษา PHP ได้ ออกแบบโดยใช้ภาษา GO,  JAVA สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีการใช้งานพร้อมกันสูงมากๆ รองรับฐานข้อมูล MySQL และ Oracle รับจดทะเบียนและติดตั้งระบบ Server ผ่านทาง VPS หรือ Hosting Digital ocean รับติดตั้งระบบ SIP เพื่อใช้สื่อสารภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ใช้ได้ทั้งผ่านระบบ Raspberry Pi หรือ Server ภายนอกเช่น Digital ocean หรือ Appliance เฉพาะได้

 

แอพพลิเคชั่นที่เคยรับทำ

Zippon แอพคูปองสำหรับร้านค้า

 

hotels prices แนะนำโรงแรมและแสดงเส้นทางในการเดินทางไปที่โรงแรม

 

ถอดแบบวัสดุงานโครงสร้างอาคารและถนน คำนวนราคาโดยประมาณ

 

s-panel คำนวนวัสดุและราคาห้องเย็น

 

king restaurant สั่งอาหารออนไลน์และระบบการจัดส่งอาหาร

 

ครบเครื่องเรื่องเกษตร คำนวนส่วนผสมปุ๋ย NPK

แบบฟอสร์มสัญญา กรอกแบบฟอร์มแบบอัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือนหมดสัญญา

 

ธุรกิจนครสวรรค์ รวมรวมข้อมูลร้านค้าในจังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการทำแอพพลิเคชั่น