รับทำแอพ

รับทำแอพในรูปแบบฟรีแลนซ์และรูปแบบบริษัทสำหรับโปรเจคขนาดใหญ่ รับทำแอพ android, iphone (iOS) โปรแกรมสำหรับ Windows โดยใช้ .Net รับทำ Web Application ด้วย PHP, Laravel, asp.net รับทำโปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมบัญชี โดยใช้ VB.Net และ Java รับทำโปรเจคฮาร์ดแวร์ด้วย Raspberry Pi และ ESP8266 รับทำโปรเจค IoT

 

การทำแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำคัญอย่างไร

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างดีเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และสิ่งสำคัญในโทรศัพท์มือถือคือแอพพลิเคชั่นที่ลูกค้าดาวน์โหลดมาใช้งานโดยจะดาวน์โหลดจากแอพสโตว์ (App Store) สำหรับไอโฟน(iPhone) หรือเพลย์สโตร์ (Play Store) สำหรับแอนดรอย (Android) โดยปัจจุบันการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมีเพิ่มมากขึ้นบางเวปไซต์มีการเพิ่มขึ้นถึง 50% ของการใช้งานทั้งหมดเมื่อเทียบกับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ปกติ

 

จากข้อมูลตรงนี้ทำให้ความสำคัญของการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือมีมากขึ้น ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานผ่านบาวเซอร์ (Web Browser) เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ได้ แต่ผู้ใช้จะต้องกดค้นหาหรือต้องจดจำ URL ให้ได้ แต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานความสามารถพิเศษของโทรศัพท์มือถือได้ เช่น การเข้าถึงตำแหน่งผ่าน GPS ของเครื่อง การใช้ระบบสั่น การแจ้งเตือนข่าวสารแหตุการณ์ใหม่ได้ ซึ่งการทำแอพพลิเคชั่นสามารถเพิ่มความสามารถตรงนี้ได้

 

ความสามารถของแอพพลิเคชั่นที่เหนือกว่าเวปบราวเซอร์

จากการทำแแอพพลิเคชั่นที่ต้องมีการติดตั้งลงไปที่โทรศัพท์มือถือผ่านทางแอพสโตว์หรือเพลย์สโตร์ ทำให้สามารถเข้าถึงความสามารถของเครื่องโทรศัพท์มือถือได้อย่างเต็มที่ เช่นการบันทึกข้อมูลให้ลูกค้าสามารถเปิดดูได้ในภายหลังแม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษของเครื่องเช่น ระบบนำทางและระบุตำแหน่ง GPS ระบบสั่น เสียงและไมโครโฟน ทำให้การพัฒนาความสามารถในการให้บริการสูงขึ้น

 

การทำแอพพลิเคชั่นแบบออนไลด์ (Online) และออฟไลด์ (Offline)

ระบบออฟไลด์จะเป็นระบบที่ทำได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายน้อยเนื่องจากตัวโปรแกรมและข้อมูลจะอยู่ในไฟล์เพียงไฟล์เดียว โดยจะต้องทำการส่งไปที่แอพสโตว์หรือเพลย์สโตร์เพื่อให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องได้ ส่วนข้อเสียคือทุกครั้งที่จะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่จะต้องมีการสร้างไฟล์แอพพลิเคชั่นใหม่และส่งไปที่แอพสโตว์หรือเพลย์สโตร์เพื่อให้ลูกค้าอัพเดท (Update) แอพพลิเคชั่นใหม่ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งค่าให้มีการอัพเดทแบบอัตโนมัติอาจจะยุ่งยากที่จะต้องไปกดให้มีการอัพเดทข้อมูลเอง และจะต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ทั้งหมด

ระบบออนไลน์จะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยจำต้องมีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ (server) เพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อมาแสดงที่โทรศัพท์มือถือ แต่จะมีความสะดวกในกรณีที่มีการเพิ่มข้อมูลทำให้สามารถเพิ่มข้อมูลในส่วนที่ต้องการไปที่ Server แล้วตัวแอพพลิเคชั่นจะทำการดาวน์โหลดมาแสดงที่โทรศัพท์มือถือเองโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใหม่ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์และการเช่าเซิร์ฟเวอร์แบบรายเดือนหรือรายปี เพื่อให้ตัวแอพพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Raspberry Pi

อุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีพอร์ต GPIO เพื่อใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ โดยมี CPU เป็นระบบ ARM เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ โดยจะมีข้อดีในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อทดแทนโทรศัพท์มือถือได้ในกรณีที่ต้องมีการเปิดเครื่องทิ้งไว้นานๆเช่นระบบรับส่ง SMS ระบบเสียงไร้สาย หรือใช้ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านเช่นระบบ Internet of things (IoT) ควบคู่กับอุปกรณ์ ESP8266 ผ่านระบบ Wifi ได้

 

สบายไอทีรับทำแอพ

ทั้งแอนดรอย (Android), ไอโฟนไอโอเอส (iPhone iOS) และ Raspberry Pi สามารถออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ WordPress หรือ Drupal เพื่อรองรับความต้องการทางด้านธุรกิจ สามารถออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ หากความต้องการมีลักษณะเฉพาะสามารถออกแบบโดยใช้ Framework Laravel หรือใช้ภาษา PHP ได้ ออกแบบโดยใช้ภาษา GO,  JAVA สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีการใช้งานพร้อมกันสูงมากๆ รองรับฐานข้อมูล MySQL และ Oracle รับจดทะเบียนและติดตั้งระบบ Server ผ่านทาง VPS หรือ Hosting Digital ocean รับติดตั้งระบบ SIP เพื่อใช้สื่อสารภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ใช้ได้ทั้งผ่านระบบ Raspberry Pi หรือ Server ภายนอกเช่น Digital ocean หรือ Appliance เฉพาะได้

     

 

ค่าใช้จ่ายในการทำแอพ