เปิดปิดไฟด้วยมือถือ

สมาร์ทโฮม เปิดปิดไฟด้วยมือถือ

สำหรับหลายคนที่กลัวความมืด หรือต้องการเปิดปิดไฟด้วยมือถือเวลาที่ไม่อยู่บ้านเพื่อป้องกันขโมยในวันที่ต้องกลับบ้านดึก หรือต้องการเปิดปิดไฟด้วยมือถือก่อนเข้าบ้านเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ด้วยระบบการเปิดปิดไฟด้วยมือถือ ช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี หรือบางครั้งเราอาจจะลืมหรือไม่แน่ใจว่าปิดสวิทซ์อุปกรณ์สมาร์ทโฮมหรือยังทำให้ต้องขับรถกลับมาดูอีกครั้ง แต่ด้วยระบบเปิดปิดไฟด้วยมือถือทำให้เราดูสถานะและสั่งงานจากนอกบ้านได้อย่างสะดวก โดยระบบเปิดปิดไฟด้วยมือถือที่เรารับติดตั้งจะมีทั้งสองแบบคือแบบที่ใช้แทนสวิทซ์ไฟเดิม และใช้งานร่วมกับสวิทซ์ไฟเดิมเพื่อเปิดปิดไฟด้วยมือถือได้ตามความต้องการของระบบสมาร์ทโฮม

รูปแบบของการติดตั้ง

การควบคุมเปิดปิดไฟด้วยมือถือแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ควบคุมการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยในระบบที่เราใช้จะเป็นอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือของ Sonoff ในส่วนของ basic และ T1 ที่เป็นระบบสัมผัสสมาร์ทโฮม และเรายังได้พัฒนาต่อให้สามารถใช้ได้สวิทซ์ไฟเดิมได้ ส่วนของ Software เปิดปิดไฟด้วยมือถือจะมี 2 แบบคือ eWeLink ที่มาพร้อมกับ Sonoff และ Blynk เปิดปิดไฟด้วยมือถือสำหรับใช้ในระบบที่มีการแปลงให้ใช้สวิทซ์ไฟเดิมเป็นระบบบสมาร์ทโฮมได้

Sonoff basic
Sonoff Basic
Sonoff T1
Sonoff T1 สวิทซ์ระบบสัมผัส

การใช้ eWeLink กับ Sonoff

eWeLink เป็นโปรแกรมเปิดปิดไฟด้วยมือถือที่ใช้งานง่ายออกแบบมาให้ใช้สำหรับอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือ Sonoff โดยเฉพาะ มีสีสรรค์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับการติดตั้งด้วยตัวเอง ใช้กับอุปปกรณ์ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมจำนวนไม่มาก และการควบคุมสมาร์ทโฮมที่ไม่ซับซ้อน

โดยสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือรุ่น Basic และ T1 ที่เป็นสวิทซ์สมาร์ทโฮมแบบสัมผัส และยังรองรับรุ่นที่เป็นสมาร์ทปลั๊กของ Sonoff เองอีกด้วย

หน้าเปิดปิดไฟด้วยมือถือ eWeLink

ข้อเสียของ eWeLink สมาร์ทโฮม คือ ไม่รอบรับอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถืออื่นที่ไม่ใช้ของ Sonoff อย่างเช่นการควบคุมปั๊มน้ำที่ใช้กำลังไฟค่อนข้างสูงจะไม่สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือตัวอื่นได้ และตัว Sonoff เองยังไม่รองรับการทำงานควบคู่กับสวิทซ์ไฟเดิมได้ ทำให้ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ใช้กับสวิทซ์ไฟเดิมเพื่อเปิดปิดไฟด้วยมือถือได้ โดยหลังจากแก้ไขแล้วทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือ eWeLink ได้อีก จึงต้องเปลี่ยนมาใช้แอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือ Blynk ซึ่งการติดตั้งจะยากกว่าแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือ eWeLink เล็กน้อยแต่การใช้งานก็สะดวกและรองรับการกำหนดค่าสมาร์ทโฮมและแสดงผลสมาร์ทโฮมที่ซับซ้อนกว่าทำให้จัดการอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือจำนวนมากได้ดีกว่า

Blynk คืออะไร

เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์สวิทซ์ผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบสมาร์ทโฮม โดยสามารถรองรับอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือได้หลากหลาย เช่น Sonoff, WiFi-Relay และเซ็นเซอร์สมาร์ทโฮมแบบต่าง ๆ เช่นวัดอุณหภูมิ ความชื้น ระดับน้ำเป็นต้น และยังรองรับกล้องวงจรปิด เพื่อดูผลของการสั่งงานเปิดปิดไฟด้วยมือถือได้

ตัวแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือ Blynk เป็นแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือที่สามารถควบคุมได้หลากหลาย รองรับการจัดวางตำแหน่งของสวิทซ์สมาร์ทโฮมควบคุมภายในแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถจดจำตำแหน่งของสวิทซ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือได้ง่ายในกรณีที่มีสวิทซ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือจำนวนมากได้

มีการความคุมและแสดงผลสมาร์ทโฮมได้หลายแบบ มีสวิทซ์ที่เป็นแบบกดติดกดดับเหมาะสำหรับการเปิดปิดไฟด้วยมือถือ สวิทซ์แบบกดติดปลอยดับเหมาะกับสวิทซ์ไฟเปิดปิดไฟด้วยมือถือที่ควบคุมผ่านรีโมทเช่น รีโมทสำหรับเปิดปิดประตูในระบบสมาร์ทโฮม

Blynk เปิดปิดไฟด้วยมือถือ
Blynk เปิดปิดไฟด้วยมือถือ

ใช้ Sonoff ร่วมกับสวิทซ์ไฟธรรมดา

ปกติการทำงานของอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือ Sonoff หรืออุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถืออื่น ๆ จะใช้เวลาวางกั้นระหว่างแหล่งจ่ายไปกับหลอดไฟ และจะมีสวิทซ์เปิดปิดไฟบนตัวเองให้กดเปิดปิดในระบบสมาร์ทโฮม

เปิดปิดไฟด้วยมือถือใช้ Sonoff Basic

แต่สำหรับความต้องการที่จะใช้งานสวิทซ์ไฟเดิมเพื่อเปิดปิดไฟด้วยมือถือ หรือสวิทซ์ไฟธรรมดาที่ใช้อยู่ร่วมในการเปิดปิดไฟด้วยมือถือด้วย ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานในเวลากลางคืนได้ดีกว่าระบบสัมผัสที่สวิทซ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือทั่วไป โดยจะต้องทำการแปลงตัวอุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือ Sonoff Basic และโปรแกรมเปิดปิดไฟด้วยมือถือให้รองรับกับสวิทซ์ไฟเดิมให้ได้ โดยทางเราแปลงโดยใช้อุปกรณ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือ Sonoff basic ร่วมกับแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือ Blynk

เปิดปิดไฟด้วยมือถือใช้งานร่วมสวิท์ธรรมดา

การทำสวิทซ์แบ 3 ทาง

ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการให้หลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสมาร์ทโฮม 1 จุด มีการควบคุมผ่านสวิทซ์เปิดปิดไฟด้วยมือถือมากกว่า 1 จุดได้ เช่นไฟบรรไดที่เราต้องการเปิดก่อนเดินขึ้นและเมื่อขึ้นไปแล้วสามารถปิดจากด้านบนได้

โดยในส่วนของแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือ eWeLink และแอพเปิดปิดไฟด้วยมือถือ Blynk สามารถทำได้มากกว่า 2 จุด และไม่ต้องมีการเดินสายที่ยุ่งยากเพราะใช้การสั่งงานผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย wifi ในระบบสมาร์ทโฮม แทนการเดินสายไฟ ทำให้สะดวกในการติดตั้ง การย้ายจุดควบคุม และความสวยงามของสายไฟที่ไม่มากจนเกินไป

รับติดตั้งระบบสมาร์ทโฮม ระบบเปิดปิดไฟด้วยมือถือ ติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่าง