git คืออะไร และการติดตั้ง

git ต่างจากการเซฟไฟล์ปกติตรงที่การเซฟไฟล์ปกติจะเป็นการบันทึกการแก้ไขล่าสุดเท่านั้น หรือถ้าเราจะเซฟให้เป็นหลาย ๆ รุ่นเราก็จะต้องบันทึกโดยเปลียนชื่อไฟล์ไปเรื่อย ๆ ส่วนของ git จะเป็นการบันทึกเป็นรุ่นโดยแต่ละรุ่นจะให้มีการตั้งชื่อรุ่นด้วย เช่น รุ่น 1 แก้ไขส่วนการคำนวน รุ่นที่ 2 เพิ่มการแสดงผลลัพธ์ เพื่อให้งานในการจดจำว่าแต่ละรุ่นว่ามีการแก้ไขอะไร ในกรณีที่มีการเรียกคืนค่าที่บันทึกไว้จะได้รู้ว่าต้องการในส่วนไหนคืน โดยในแต่ละรุ่นจะมีการบันทึกเฉพาะส่วนต่างของไฟล์ที่มีการแก้ไขเท่านั้น ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและการส่งไฟล์ไปบันทึกไว้ยังเซฟเวอร์ได้

โดยในในแต่ละรุ่นเราสามารย้อนข้อมูลในไฟล์ไปมาได้ ถ้ามี 2 รุ่นที่ต่างการสามารถที่จะรวม (merge) เข้ามาด้วยกันได้ สามารถทำงานเป็นทีมโดยแต่ละคนแก้ไขไฟล์ในแต่ละส่วนแล้วมารวมกันที่หลังได้ โดยเฉพาะการทำแอพพลิเคชั่นในโปรเจคที่มีไฟล์หลาย ๆ ไฟล์การบันทึกแยกกันทำได้ยากมาก แต่สำหรับ git สามารถทำได้ด้วยคำสั่งเดียวกับโปรเจคที่อยู่ในโฟลเตอร์เดียวกัน โดย git จะทำการตรวจสอบไฟล์ทั่งโฟลเดอร์ว่ามีการแก้ไขไฟล์ไหนบ้าง จากนั้นทำการเปรียบเทียบแล้วทำการบันทึกให้ในโฟลเดอร์ .git และยังสามารถ sync หรือบันทึกโปรเจคไปยังเซฟเวอร์ได้ง่ายและสามารถแชร์ให้โปรแกรมเมอร์คนอื่นเข้ามาดูหรือแก้ไขไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย

การติดตั้ง

สามารถดาวโหลดได้ที่ https://git-scm.com/ โดยจะรองรับทั่ง Windows, Mac และ Linux โดยสำหรับวินโดว์จะมีให้เลือกว่าต้องการใช้ผ่าน Windows command line หรือ Bash shell หรือทัี่ง 2 อย่างได้ โดย bash shell จะมีรูปแบบการใช้งานที่เหมือนกับ Linux และ Mac ส่วนการใช้งานผ่าน Windows command line จะมีลักษณะเฉพาะเช่นการใช้ / กับ \ ซึ่งใน Windows จะต่างกัน Linux และ Mac

หลังจากการติดตั้งจะมี 2 คำสั่งที่จะต้องทำคือการตั้งค่า email และ username เพื่อใช้ในการ commit โปรเจค เป็นการตั้งค่าที่จำเป็นถ้าไม่กำหนดจะไม่สามารถ commit โปรเจคได้

git config --global user.name "My Name"
git config --global user.email myemail@example.com