Java (JDK 8) คืออะไรและการติดตั้งบน windows 10

การทำแอพพลิเคชั่นที่ใช้ภาษา Java จะต้องมีการติดตั้ง Java Development Kit เพื่อใช้ในการพัฒนา ซึ่งในการทำแอพพลิเคชั่นสำหรับแอนดรอยจะใช้ภาษา Java เป็นหลัก โดยในส่วน ของ JDK นี้จะมีชุดเครื่องมือในการแปลงไฟล์โค้ดของ java เให้เป็นไบต์โค้ดเพื้่อที่จะสามารถทำงานได้กับ Java Runtime Environment (JRE) ซึ่งจะทำหน้าที่ให้การแปลงไบต์โค้ดของ Java ให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้สามารถทำงานได้จริงบนเครื่องพีซี หรือโทรศัพท์

การติดตั้ง

สามารถดาวโหลได้ที่ เวปไซต์ดาวโหลดจาวา โดยการดาวโหลดจะมีให้กดเพื่อสมัครหรือลงชื่อเข้าใจระบบของ Oracle ก่อนการดาวโหลด ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั่งบน Windows, Mac และ Linux หลังจากการติดตั้งให้เราทดสอบว่ามีการติดตั้งแล้วหรือไม่ด้วยคำสั่ง javac -version เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ได้ติดตั้งไป สำหรับเวอร์ชั่นที่ติดตั้งต้องเลือกให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่เราจะใช้ เพราะบางครั้งเวอร์เก่าเกินไปหรือใหม่เกินไปอาจจะทำให้การทำงานมีปัญหาได้ โดยในปัจจุบันในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแอนดรอยจะใช้เวอร์ชั่น 1.8 หรือ 8