ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

สมาร์ทโฮม ปลั๊กไฟอัจฉริยะ
สมาร์ทโฮม ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

สำหรับปลั๊กไฟที่เปิดปิดได้ด้วยมือถือสามารถนำไปควบคุปอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสมาร์ทโฮมได้หลายชนิดเช่น โคมไฟ พัดลม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ไฟผ่านการเสียบปลั๊กไฟอัจฉริยะ ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะมีแบบเป็นปลั๊กพ่วง กับปลั๊กเดี่ยว โดยทั้งสองแบบสามารถใช้ของ Sonoff และแอพควบคุมปลั๊กไฟอัจฉริยะ eWeLink ได้

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ แบบปลั๊กเดี่ยว

แต่ถ้าต้องการใช้เป็นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ติดกับผนังเดิมสามารถใช้อุปกรณ์ Sonoff Basic ร่วมกับแอพปลั๊กไฟอัจฉริยะ Blynk ในการสั่งงานและควบคุมได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการลงทุนต่ำกว่าและใช้อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ได้ และตัวแอพปลั๊กไฟอัจฉริยะ Blynk ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ปลั๊กไฟอัจฉริยะควบคุมได้ถึง 30A โดยในส่วนของ Sonoff Basic สมาร์ทโฮม จะรองรับปลั๊กไฟอัจฉริยะได้เพียง 10A สำหรับการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าใช้ไฟมากหรือไม่

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ แบบติดผนัง
ปลั๊กไฟอัจฉริยะ แบบติดผนังด้วย Sonoff Basic

รับติดตั้งระบบสมาร์ทโฮม ระบบเปิดปิดไฟด้วยมือถือ ติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่าง