เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ

สมาร์ทโฮม เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ
สมาร์ทโฮม เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ

มีการใข้งานอยู่ 2 ลักษณะคือควบคุมการรดน้ำต้นไม้ และการสูบน้ำ นอกจาการสั่งเปิดปิดน้ำด้วยมือถือเองแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับการตั้งเวลา และเซ็นเซอร์สมาร์ทโฮมในการตรวจวัดอุฒหภูมิ ความชื้น และระดับน้ำเพื่อการตรวจสอบ ดูผล และการควบคุมการเปิดปิดน้ำด้วยมือถือแบบอัตโนมัติได้ด้วย

สมาร์ทโฮม เปิดปิดปั๊มน้ำด้วยมือถือ
สมาร์ทโฮม เปิดปิดปั๊มน้ำด้วยมือถือ

รูปแบบการควบคุม

จะมีสองแบบคือ ความคุมการเปิดปิดน้ำด้วยมือถือผ่านมอเตอร์หรือเปิดปิดน้ำด้วยมือถือผ่านปั๊มน้ำโดยการควบคุมการจ่ายไฟ และการควบคุมการเปิดปิดน้ำด้วยมือถือแบบด้วยการเปิดปิดวาล์วน้ำด้วยโซลินอยด์วาล์ว การเลือกใช้จะอยู่ที่รูปแบบของการจ่ายน้ำเช่น ถ้าเป็นน้ำบาดาลที่สูบน้ำด้วยมอเตอร์ก็จะใช้เป็นการเปิดปิดน้ำด้วยมือถือควบคุมการจ่ายไฟแบบสมาร์ทโฮม แต่ถ้าเป็นน้ำที่มาจากแทงค์น้ำจากที่สูง หรือน้ำปะปา ก็เลือกใช้เปิดปิดน้ำด้วยมือถือเป็นแบบโซลินอยด์วาล์วได้

เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ
เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ
เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ โซลินอยด์วาล์ว
เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ แบบควบคุมการไลของน้ำด้วยโซลินอยด์วาล์ว
โซลินอยด์วาล์ว
โซลินอยด์วาล์ว

อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายไฟ

จะมีให้เลือก 2 แบบคืออุปกรณ์เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ Sonoff ใช้งานร่วมกับแอพเปิดปิดน้ำด้วยมือถือ eWeLink หรือแอพเปิดปิดน้ำด้วยมือถือ Blynk ได้ โดยจะรองรับมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟไม่เกิน 10A ส่วนถ้าใช้ไฟเกินกว่า 10 A จะต้องใช้เป็นตัวอุปกรณ์เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ WiFi-Relay Module 30A สมาร์ทโฮม เพื่อรองรับไฟได้มากขึ้น โดยในส่วนของแอพเปิดปิดน้ำด้วยมือถือที่ควบคุมจะใช้ได้กับแอพเปิดปิดน้ำด้วยมือถือ Blynk เท่านั้น โดยข้อดีของตัวแอพเปิดปิดน้ำด้วยมือถือ Blynk นอกจากจะใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับกระแสไฟได้มากกว่าแล้ว ยังรองรับตัวเซ็นเซอร์สมาร์ทโฮมได้หลากหลายมากกว่าอีกด้วย

Sonoff Basic รองรับกระแสไฟ 10A
อุปกรณ์รีเลย์รองรับกระแสไฟ 30A

เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัด

การวัดความชื้นเพื่อเปิดปิดน้ำด้วยมือถือจะมีแบบวัดความชื้นในดิน กับวัดความชื้นในอากาศ การวัดอุณหภูมิ สำหรับการวัดระดับน้ำเพื่อเปิดปิดน้ำด้วยมือถือจะมีแบบที่เป็นสวิทซ์ลูกลอยเมื่อระดับน้ำถึงตำแหน่งลูกลอยจะสั่งงานปิดน้ำให้โดยอัตโนมัติได้ และแบบที่เป็นอัลตร้าโซนิคที่สามารถบอกระดับน้ำแบบสมาร์ทโฮมว่ามีเท่าไหรได้ และสามารถตั้งค่าให้การเปิดปิดน้ำด้วยมือถือผ่านปั๊มน้ำทำงานเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนดไว้ และหยุดการทำงานของปั๊มเมื่อระดับน้ำสูงกว่าที่กำหนดได้

DHT22 วัคอุณหภูมิและความชื้อในอากาศ
DHT22 วัคอุณหภูมิและความชื้อในอากาศ
วัดความชื้อในดิน
อุปกรณ์วัดความชื้อในดิน

โดยการแสดงผลของเซ็นเซอร์สมาร์ทโฮมเพื่อเปิดปิดน้ำด้วยมือถือสามารถแสดงเป็นแบบตัวเลข แบบเกจมิเตอร์ รวมถึงแบบกราฟสมาร์ทโฮมที่สามารถดูผลย้อนหลังได้เป็น ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปีได้ ทำให้สะดวกในการสังเกตุการทำงานของการเปิดปิดน้ำด้วยมือถือได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดเพื่อดูผลของการสั่งงานเปิดปิดน้ำด้วยมือถือในระบบสมาร์ทโฮมได้อีกด้วย

อัลตร้าโซนิคสำหรับวัดระยะทางหรือระดับน้ำ
อัลตร้าโซนิคสำหรับวัดระยะทางหรือระดับน้ำ

รับติดตั้งระบบสมาร์ทโฮม ระบบเปิดปิดไฟด้วยมือถือ ติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่าง