Ionic Framework คืออะไร และการติดตั้ง

เป็นไฮบริดเฟรมเวอร์ค (Hybrid Framework) สำหรับทำแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ และ Web App อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม เป็นเฟรมเวอร์คที่ใช้ Angular เป็นหลัก (ปัจจุบันพัฒนาให้ใช้กับเฟรมเวอร์คอื่นได้เช่น Vue.js) ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถของ HTML, CSS และ Javascript ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมในการพัฒนเวปไซต์อยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ แม้ประสิทธิภาพในการทำงานจะค่อนข้างช้าง แต่โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันกลับมีความสามารถและความเร็วเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความช้าที่เกิดขึ้นจะไม่สังเกตุเห็นได้จากการใช้งานจริง

ส่วนข้อดีคือสามารถเขียนครั้งเดียวและใช้ได้กับทุกระบบทั้ง Android, iOS และ Web App ซึ่งจะเหมาะกับทำแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่เป็นการติดต่อกับฐานข้อมูลเป็นส่วนมาก และจะไม่เหมาะกับระบบที่มีการใช้งานความสามารถเฉพาะของโทรศัพท์เช่น เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพราะไลบารี่หลายตัวยังไม่สามารถเข้าถึงความสามารถนี้ได้ รวมถึงระบบ 2D ที่จะต้องมีการเขียนโค้ดค่อนข้างเฉพาะ เหมาะกับแอพที่เน้นการรับส่งข้อมูลกับเซิฟเวอร์และแสดงผลเป็นหลักเช่นแอพ ขายสินค้า เก็บข้อมูลลูกค้า หรือการคำนวนที่ไม่ซับซ้อนมาก

การติดตั้ง

การพัฒนาด้วย ionic framework สามารถทำได้ 2 แบบคือใช้ ionic studio ที่เป็นเวปของทาง Ionic กับ การพัฒนาที่เครื่องคอมของเราด้วย Visual Studio Code ร่วมกับ ionic command line tools ซึ่งจะต้องมีการติดตั้ง Android Studio เพื่อใช้ AVD ในการทดสอบและการบิ้วแอพไปเป็น APK และสำหรับ iOS จะต้องมีการติดตั้ง Xcode ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะบนเครื่อง Mac เท่านั้น

สำหรับการติดตั้ง ionic command line จะใช้การติดตั้งผ่าน npm ของ node.js ซึ่งจะต้องมีการติดตังก่อน หลังจากนั้นจะสามารถใช้คำสั่ง npm install -g ionic เพื่อทำการติดตั้ง ionic command line เพื่อให้สำหรับการสร้างโปรเจคและการบิ้วโปรเจค โดยการสร้างโปรคเจคใหม่สามารถใช้คำสั่ง ionic start myApp tabs ให้กรณีที่ต้องการทำแอพพลิเคชั่นที่ใช้ฟีเจอร์ tabs ซึ่งตัว command line จะสร้างได้ 3 แบบคือ blank, tabs และ sidemenu