Linux Mint 18.1 การตั้งค่าเสียง

จากหน้าจอ system settings ให้เข้าไปที่เมนู sound จะมีการตั้งค่า output และ input โดย output จะเป็นอุปกรณ์ลำโพงส่วนอินพุตจะเป็นไมโครโฟน สำหรับการใช้งานลำโพงที่เป็น Bluetooth จะมีปัญหาว่า เมื่อตั้งค่าใช้งานลำโพงบลูทูธแล้ว จะไม่สามารถปรับระดับเสียงได้จากคีย์บอร์ด ซึ่งทางแก้คือให้เข้าไปที่เมนู sound ไปที่ output และคลิกเลือกที่ลำโพง Bluetooth อีกครั้งเพื่อให้กำหนดให้คีย์บอร์ดควบคุมอุปกรณ์นี้

Linux Mint 18.1 ติดตั้งและใช้งาน